.
.

اختلال وسواس فکری و عملی

اختلال وسواس چیست و چه زمانی شکل میگیرد ؟

اختلال وسواس شامل علائم فکری استرس زا، ناخوشایند و بی‌ربط مدام به سراغ فرد می آید ، درنتیجه رنج ناشی از این فکر و عدم توانایی در بیان این رنج، احساس نیاز می کند که یک رفتار خاص را دائماً تکرار کند

به افکار استرس زا و ناخواسته و نامربوط که دائم به ذهن خطور می کند را 《وسواس فکری》می گویند و وقتی که فرد احساس می کند نیاز دارد رفتار خاصی را مداوم تکرار نماید »وسواس عملی « می گویند 

اختلال وسواس ممکن است، بر پایه ارثی و ژنتیک باشد. وقایع ناخوشایند یا روابط ناسالم خانوادگی نیز اختلال وسواس را آغاز یا وخیم تر می کند

یا اختلال وسواس در کودکی، می تواند اغلب مواقع حدود ده سالگی بروز پیدا کند، همینطور بعد از سن ۳۰ سالگی اختلال وسواس بعید است که آغاز شود. فرد مبتلا به وسواس به دلیل افکار ناخواسته و ناراحت کننده که دائم به ذهنش می آیند ، رنج زیادی تحمل می کنن و برای کنترل آن، بدون صحبت راجب آن، رفتارهایی تکراری از خود بروز می دهند . برای مثال، کسی که وسواس فکری کثیف بودن دستش، دائم او را از درون آزرده می سازد، بدون این که چیزی بگوید امکان دارد در طول روز دستش را بیش از پنجاه بار بشوید

وسواس عملی- فکری چه عالمی چه علائمی دارد

اختلال وسواس دو دسته علامت دارد: علائم ناشی از وسواس فکری و به دنبال آن علائم وسواس عملی که این علائم علاوه بر رنج آور بودن، کارکرد او را کم میکند و وقت زیادی از فرد تلف می کنند. وسواس فکری در افراد بسیار متنوع است و همراه با ترس است.

شایعترین انواع وسواس فکری مثل

فرد از آلودگی و کثیفی میترسد 

فرد از تصادف و اقدامات خشن دیگران مثل( وسواس قفل بودن در خانه به دلیل ترس از دزدی) میترسد.

فرد از اقدام خشن یا سوءرفتار جنسی خود( مثلا مادری مهربان که می ترسد فرزند خودش را خفه کند)

ترس فرد از بی نظمی و قرینه نبودن اش یا و وسایل مثلا چینش نامنظم غذا در بشقاب 

وسواس عملی چه علائمی دارد ؟

اکثر افراد مبتال به اختلال وسواس می دانند که این ترس و اضطراب آنها منطقی نیست و سعی می کنند آن را سرکوب کنند. گاهی هم برا ی رهایی موقت از آن، یک رفتا تکرار انجام می دهند

وسواس عملی در واقع تکرار یک رفتار است تا اضطراب ناشی از وسواس فکری کاهش دهد . وسواس عملی لزوماً با ریشه های اضطراب ارتباط منطقی ندارد. نمونه هایی از وسواس عملی

شستن زیاد و مداوم دست یا حمام

پرهیز از دست دادن با دیگران یا دست زدن به دستگیره ی در

چک کردن مداوم قفل یا اجاق گاز

شمردن مکرر اجسام و اشیا

چینش بیش از حد منظم وسایل در خانه یا محل کار

خوردن غذاها با ترتیب بسیار خاص

تکرار دعایی خاص به طور مداوم

هر یک از ما امکان دارد در لحظه ای احساس نیاز کنیم که قفل در را چک کنی م یا دوباره دستمان را بشوییم؛ اما هر کسی این کار را کرد الزاما اختلال وسواس ندارد. وسواس فکری و عملی در افرد استرسی شدیداً استرس زا و از حد معقول ب یشتر است، زمان زیادی را برای رفتار وسواسی هدر می دهد، در محل کار ، خانه یا در روابط خود مدام اختلال ایجاد می شود و حتی امکان دارد به دلیل تکرار زیاد یک رفتار به خود آسی بزنند

اختلال وسواس خودبه خود برطرف نمیشود و در صورت عدم درمان ، امکان دارد علائم آن سالها ادامه پیدا کند. کسی که دچار وسواس است معمولا این علائم را ۵ تا ۱۰ سال تحمل و سپس به پزشک متخصص اعصاب و روان (روانپزشک) مراجعه میکند . دقت کنید که برای اختلال وسواس هیچ پیشگیری وجود ندارد

edit-fileوبلاگ external-doctor-job-and-professions-avatars-tanah-basah-glyph-tanah-basahپزشکان presentنوبتها user-female-circleورود