اختلال نافرمانی مقابله ایی

اختلال نافرمانی چیست؟

اختلال نافرمانی مقابله ای نوعی اختلال رفتاری است که اغلب در کودکان مشاهده می شود. کودکانی که دچار اختلال نافرمانی مقابله ای هستند مجموعه ای از رفتارهای همراه با خشونت، نافرمانی، لجبازی، خشم در مقابل کسانی که در موضع قدرت قرار دارند را نشان می دهند. این کودکان به شدت نسبت به واکنش دیگران حساس بوده و در مقابل دستورها و درخواست های دیگران مقاومت می کنند و به بحث و نافرمانی می پردازند. کودکان نافرمان در اجتماعاتی مانند جمع دوستان، هم کلاسی ها و حتی در سنین بالاتر در جامعه شغلی نیز با مشکالت گسترده ای مواجه می شوند

زمانی از این رفتارها با عنوان اختلال یاد می شود که به مدت حداقل 6 ماه به صورت پایدار ادامه داشته باشد. گاها کودک در جمع های مختلف رفتار کاملا طبیعی و مناسبی نشان می دهد اما در مقابل والدین خود رفتار نافرمانی را بروز می دهد. در واقع مجموعه ای مستمرو مکرر از عصبانیت، خشم، تحریک پذیری، جروبحث، چالش برانگیزی، نافرمانی، لجبازی، بی اعتنایی، یا کینه توزی وتلاش برای ناراحت کردن دیگران است.

عالئم

کودکانی که این اختلال را دارند نشانه های این اختالل را در سن ۶ تا ۸ سالگی بروز می دهند، اگرچه ممکن است در کودکان کم سن تر هم بروز پیدا کند. نشانه ها ممکن است تا سن نوجوانی ادامه پیدا کنند. کودک شما اگر نشانه ها را به صورت دائمی به مدت حداقل ۶ ماه داشته باشد به این اختلال تشخیص داده می شود

علائم این اختلال عبارتند از: کج خلقی، مخالفت بی ش ازحد با بزرگسالان، عدم پذیرفتن خواسته ها و دستورات بزرگسالان‌، زیرسوال بردن دائمی قوانین، عدم تبعیت از قوانین، آزار و اذیت دیگران، مقصر دانستن بقیه به خاطر اشتباهات، زود دلخور شدن از دیگران، ابراز دائم ی خشم، صحبت کردن خشن و تند با دیگران

فرد معمولا نمی تواند جلوی عصبانیت خود را بگیرد

 معموال زود رنج است

معمولا عصبانی است و اوقات تلخی می کند

 معمولا با دوستان خود جروبحث می کند

معموال دیگران را عمدا ناراحت می کند

معموال به طور فعالانه با د یگران مخالفت میکند

رفتار نامطلوب فرد با رنجی که خودش یا اطرافیانش می کشند ، خانواده، دوستان، همکلاسی ها ، مرتبط است، یا باعث می شود درعملکرد اجتماعی، تحصیلی و.. نقص شدید ی بوجود آید

اختلال نافرمانی مقابل جویانه ممکن است باعث مشکلاتی شود. این مشکالت عبارتاند از

 عملکرد ضعیف در مدرسه

رفتارها ی ضداجتماعی

 اختلالات کنترل تکانه

 اختلال سوء مصرف مواد

خودکشی

بسیاری از کودکان و نوجوانان مبتلا به ODD اختلالات روانی دیگر ی نیز دارند، مانند

اختلال نقص توجه / بیش فعالی

افسردگی

اضطراب

اختلالات یادگیری و ارتباط

درمان دیگر اختالالت روانی ممکن است به بهبود اختلال نافرمانی و لجبازی کمک کند. در صورت عدم درمان دیگر اختالالت روانی بدتر شود و درمان آن دشوارتر شد

درمان در درجه اول شامل مداخالت مبتنی بر خانواده می باشد اما ممکن است سایر موارد مانند انواع روان درمانی و آموزش کودک و خانواده را نیز شامل می شود . این مهم است که سایر مشکلات همراه مثل اختلال یادگیری نیز درمان شود چون می تواند باعث تشدید علائم این اختلال شود .به طور کلی داروها به تنهایی برای استفاده نمی شود مگر اینکه کودک شما اختلال ذهنی دیگری نیز داشته باشد. اگر کودک شما به همراه ااختلال یگری مثل بیش فعالی، اضطراب، افسردگی داشته باشد، دارو ها می تواند علائم را بهبود ببخشد.

اصول اصلی درمان معمولا شامل

آموزش خانواده : یک متخصص بهداشت روان، باتجربه در درمان  ممکن است به شما کمک کند تا مهارت های والدین را که برای خودشان و فرزندشان موثرتر و سازگارتر است، را افزایش دهد در بعضی موارد ممکن است که کودک به همراه شما در آموزش ها شرکت کنند و درگیرکردن سایر اشخاص مانند معلمان کودک در آموزش ممکن است بخش مهمی از درمان باشد

درمان تعامل والدین و کودک : در طول این درمان، درمانگر والدین را راهنمایی می کند که با فرزند خود در تعامل باشند. درمانگر از والدین می خواهد که از طریق استراتژی ها ی تقویت مثبت، رفتار مثبت فرزندشان را تقویت کنند. درنتیجه والدین تکنیک موثر بیشتری را یاد می گیرند و روابط والدین و کودک بهبود می یابد و رفتار های مشکل زا کودک کاهش پیدا میکند

درمان های فردی و خانوادگی : درمان فردی به کودک شما کمک می کند تا بتواند خشم خود را کنترل کند و احساسات خود را به شیوه ی درست بیان کند.درمان خانوادگی کمک می کند که روابط شما بهبود یابد و به اعضای خانواده یاد می دهد که چگونه با هم کار کنند

آموزش حل مسائل شناختی : این نوع درمان با هدف کمک به فرزند شما در شناسایی و تغییر الگوها ی فکر ی که منجر به مشکالت رفتاری می شود است. شیوه ی زندگی و درمان خانوادگی : در خانه می توانید با تمرین استراتژی های زیر شروع به از بین بردن رفتار های مشکل زا بکنید. رفتار های مثبت فرزندتان را تشخیص و ستایش کنید. رفتار هایی که دوست دارید فرزندتان داشته باشد را مدل سازی کنید . مدل سازی رفتارهای اجتماعی مناسب می تواند به کودک کمک کند تا مهارت های اجتماعی خود را بهبود ببخشد. محدودیت ها و چهارچوپ را با ارائه دستورالعمل های واضح تنظیم کنید

edit-fileوبلاگ external-doctor-job-and-professions-avatars-tanah-basah-glyph-tanah-basahپزشکان presentنوبتها user-female-circleورود