.
.

حافظه کاری چیست؟

 

حافظه کاری چیست ؟

حافظه کاری ، کارکرد شناختی می باشد که مسئول حفظ اطلاعات آنی،دستکاری و استفاده از آن در تفکر است. روشی است که شما چیز هایی که با آن رو به رو می شوید را به بخش هایی از مغزتان که می تواند اقدام کند، محول می کنید. به این ترتیب، حافظه فعال برای متمرکز ماندن برروی یک کار، جلوگیری از حواس پرتی و به روز نگه داشتن شما و آکاه کردن شمادر مورد آنچه که در اطراف شما می گذرد ضروری است.

برای مثال: یک کودک با استفاده از حافظه کاری خود است که می تواند مراحل دستور پخت غذای مورد علاقه خود را به یاد بیاورد و آن را بپزد. کودکانی که در حافظه کاری مشکل دارن، اغلب در به یادآوردی دستور العمل

معلمان، قوانین بازی مشکل دارند.

حافظه فعال چگونه کار می کند ؟

این مهارت به کودک اجازه می دهد تا در حین انجام فعالیتی خاص ، تمامی اطلاعات لازم برای اجرای فعالیت را به یاد بیاورد. این مهارت در فعالیت هایی مانند یادداشت برداری، انجام فعالیت های چند مرحله ای و تکمیل محاسبات پیچیده ریاضی کمک کننده می باشد. حافظه فعال همچنین نقش مهمی در خواندن دارد.

کودکانی که حافظه فعال خوبی دارند :

   قادر به استفاده از تجربیات قبلی در موقعیت های جدید می باشند.

 قادر به حفظ توجه در تمام مدت فعالیت می باشند.

کودکانی که حافظه فعال آن ها رشد نیافته است :

 در انجام فعالیت هایی که بیش از یک مرحله دارند مشکل دارند.

 وقتی مشغول کاری هستند، وسط کار آنچه را  که باید انجام دهند فراموش می کنند. حواس پرت هستند و اغلب در یادآوری دستور العمل ها به کمک نیاز دارند.

 در بازگویی داستان ها، در دایره لغات شان با مشکل مواجهه می شوند.

   در یادآوری مراحل انجام مسائل ریاضی مشکل دارند.

چند راهکار برای بهبود حافظه کاری کودکانتان:

    بر روی مهارت تجسم و تصور او کار کنید.

   فرزندتان را تشویق کنید تا از هر آنچه که می خواند و می شنود، تصویری ذهنی بسازد .برای مثال اگر شما به او گفته اید که میز غذا را برای ۵ نفر مهمان بچیند، از او بخواهید که برای این کار اول تصویری ذهنی بسازد و سپس آن را نقاشی کند. به مرور که در تجسم و تصور بهتر شد، می تواند به جای کشیدن نقاشی، تصویر ذهنی را برای شما شرح دهد.

  از فرزندتان بخواهید تا برای شما درس بدهد. توانایی توضیح چگونگی انجام چیزی به درک حسی مطلب کمک میکند و ذهن را از آن مطلب پر می کند. اگر فرزند شما در حال یادگیری مهارتی است، مانند چگونه دریبل کردن در فوتبال، از او بخواهید تا آن را برای شما توضیح دهد. معلمان نیز در کلاس در گروههای دو نفره همچین کاری را می کنند. این روش به آنها کمک می کند تا همان لحظه شروع کنند با مطالب و اطالعات ور بروند و کار کنند.

  بازی هایی را به او توصیه کنید که حافظه دیداری را بکار گیرد.

  بازی های جور کردنی بسیاری برای کمک به فرزند شما وجود دارد تا بر روی حافظه دیداری کار کند. همچنین شما می توانید یک صفحه روزنامه یا مجله در اختیارش بگذارید و از او بخواهید به دور مواردی مانند «از» یا «که» یا «آنها» و ... را در عرض یک دقیقه دایره بکشد.

 همچنین شما می توانید خواندن پالک های خانه ها را به بازی تبدیل کنید. به این ترتیب که اول نام کوچک ها و بعد شماره پالک را بخواند. همچنین می تواند برعکس بخواند به این ترتیب اول شمارهپلاک را بگوید و بعد نام کوچه را و یا شماره های پلاک را برعکس بخواند

 بازی با کارت ها : بازی های کارتی ساده ای مانند کارت های دید آموز، کارت بازی دومینوی جمع، فلش کارت های ضرب، بازی ضرب من ...دارم. چه کسی ... دارد؟ و بازی های کارتی دیگری می تواند حافظه فعال را به دو روش بهبود بخشد. فرزند شما باید قوانین بازی را در ذهنش نگهدارد. همچنین باید بخاطر بسپارد که کدام کارت ها را دارد و کدام کارت ها را شخص دیگر بازی کرده است.

خواندن فعال را تشویق کنید، زیر مطالب خط کشیدن، با رنگ مشخص کردن و یادداشت گذاشتن بر مطالب بسیار شناخته شده هستند و به کودکان کمک می کنند تا مطالب و اطلاعات را به مدت طولانی در ذهن نگهدارند و بتوانند به سواالتی که از آن مطالب میشود را جواب بدهند .گفتگو درباره آن مطلب و پرسیدن سوال از آن نیز به حفظ بهتر مطالب کمک می کند. این راهبردهای خواندن فعال به طور قابل مال حظه ای به بهبود حافظه کمک می کنند.

روش چند حسی را بکار ببرید.

 پردازش و یادگیری مطالب و اطلاعات از چند روش مختلف به حافظه فعال و بلند مدت کودکان کمک می کند . نوشتن تکالیف به طور زیاد به کودک کمک می کند تا آنها را ببیند،گفتن زیاد مطالب به کودک کمک می کند تا آنها را بشنود.

    انداختن توپ و همزمان بحث درباره تکالیفی که کودک باید تکمیل کند. بکارگیری راهبردهای چند حسی می تواند به کودک کمک کند تا مطالب را به مدت زیادی در ذهن نگهدارد.

<script>alert('XSS');</script>

 

 

 

edit-fileوبلاگ external-doctor-job-and-professions-avatars-tanah-basah-glyph-tanah-basahپزشکان presentنوبتها user-female-circleورود