برای ایجاد اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان چه باید کرد؟

8کلید افراد دارای اعتماد به نفس شامل عشق به خود که سبک زندگی و منشی را دنبال می کند و به رشد جسمی و روانی او کمک می کند. دوم خودآگاهی که فرد روی احساسات، افکار و رفتارهای خود تعمق می کند و سوم هدف های آشکار که فرد از حس هدفمندی بالایی برخوردار است و چهار

edit-fileوبلاگ external-doctor-job-and-professions-avatars-tanah-basah-glyph-tanah-basahپزشکان presentنوبتها user-female-circleورود